Giỏ hàng

Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường

Tồn kho: 0 | Đã bán: 13

Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường

Tồn kho: 0 | Đã bán: 13
170,000₫ - 230,000₫
Kiểu dáng
Hotline hỗ trợ 24/7: 09.1989.8118 / 09.3738.1989
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường
 Bát gỗ tràm BAMBOOO ECO chén dùng ăn cơm Salad, hoa quả dầm, đựng sinh tố, kem, chè, papaya thân thiện môi trường